Artykuły

Palarz A.,Celiński-Mysław D. Epizody wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza w wybranych kotlinach Polskich Karpat Zachodnich.

Vorovka V.,Hryshko S. Determining the boundaries of the north-western Pryazovia region as a coastal zone for further studying and managing IT.

Leziak K. Wykorzystanie programu TERRAGEN w klimatologii.

Kulesza K.  Waloryzacja obszaru województwa mazowieckiego pod względem możliwości rozwoju energetyki słonecznej.

Pajewska M. Anomalie temperatury powietrza w Warszawie (1986-2015).

Waniek K. Wykorzystanie narzędzi GIS do oceny potencjału teoretycznego promieniowania słonecznego.

Wiejak K.,Miętus M. Cykliczność ekstremalnych warunków termicznych w Polsce i wybranych obszarach.

Grabowska K.,Popławska J. Dni z burzą podczas okresów z pogodą gorącą i upalną w Neapolu (1986-2010).

Opublikowane: 2018-07-01