Izabella Łęcka
Redaktor naczelny
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski