Redakcja „Czasopisma Geograficznego”
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Izabella Łęcka
Redaktor naczelny
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Wsparcie techniczne

.