Ogłoszenia

Proces recenzji

2018-07-02

Proces recenzji

Każdy nadesłany artykuł jest oceniany przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza składu Redakcji, nie pochodzących z jednostki reprezentowanej przez autora(ów) artykułu. Redakcja może dokonać wstępnej selekcji i zwrócić autorowi artykuł przygotowany niezgodnie z instrukcją dla autorów lub rażąco niezgodny z linią programową „Czasopisma Geograficznego”.

Przeczytaj więcej na temat Proces recenzji

Aktualny numer

Tom 89 Nr 1-2 (2018): Czasopismo Geograficzne
Opublikowane: 2019-07-26
Wyświetl wszystkie numery